Kriisiviestintä

Kriisilajit ja kriisiviestinnän periaatteet

LHS:n tunnistamat kriisilajit, joista tarve viestiä:

 • Sisäiset, taloudelliset ja muut ongelmat
 • Ulkoiset taloudelliset ongelmat
 • Informaatiohyökkäykset (mustamaalaus, pelottelu, kielteinen julkisuus)
 • Toiminnan häiriöt (huono menestys, doping, ympäristökysymykset)
 • Sairaudet, menehtymiset, toimintaan vaikuttavat pandemiat
 • Loukkaantumiset, väkivaltatilanteet, onnettomuudet
 • Skandaalit, loukkaavat puheet

LHS:n kriisiviestinnän periaatteet:

 • Rehellisyys, nopeus, oma-aloitteisuus, jatkuvuus

Kenelle? / Millä?

Kenelle viestitään, tärkeysjärjestyksessä:

 • Henkilöstö
 • Seuran jäsenet
 • Asianomaiset
 • Yhteistyökumppanit
 • Media

Julkaisutavat, millä viestintää?

 • Sisäinen
 • Omat mediat (myClub, WhatsApp)
 • Maksetut mediat
 • Some
 • Asiakas, asiantuntija ja vertais julkisuus

Vastuut

LHS:n kriisiryhmän toiminta on säännöllistä ja jatkuvaa. Se luotaa ympäristöä, analysoi tietoa ja kehittää toimintavalmiutta. Kriisitilanteessa se johtaa toimintaa yhdessä seuran johdon kanssa.
 
Kriisiryhmän keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Kriisi-/poikkeustilanteen ennakointi
 • Tilannearvion tekeminen ja tilannekuvan jatkuva päivitys
 • Kriisitilanteen johtaminen ja viestintä
 • Strategioiden ja taktiikoiden luominen erilaisiin poikkeustilanteisiin
 • Valittujen toimintatapojen noudattamisen seuranta
 • Yleisohjeiden ja neuvojen antaminen itse tilanteessa
 • Toiminnan arviointi ja kehittämiskohteet

Kriisiviestinnän prosessi

 1. Tunnistetaan kriisitilanne, toiminnanjohtaja kutsuu kriisiryhmän koolle
 2. Analysoidaan riskitilanne
 3. Muodostetaan kriisiviestin sisältö
 4. Sovitaan viestintävastuut
 5. Toteutetaan kriisiviestintä eri medioilla
 6. Sovitaan vastuulliset haastattelutilanteisiin
 7. Seurataan kriisitilanteen vaikutuksia
 8. Järjestetään uusi palaveri tarvittaessa

© 2023 Lahden Hiihtoseura