Veteraaniosasto

Veteraaniosasto on perustettu 12.12.1945

Veteraaniosaston tarkoitus on pitää yhteyttä seuran henkilöihin, vaalia seurahenkeä, yhdistää seuralaisia, kannustaa ja tukea nuorisoa ja vaalia seuran kunniakkaitta perinteitä sekä toimia avustajana LHS:n järjestämissä tapahtumissa.

1955 Nimi muutettiin nykyiseksi; Lahden Hiihtoseuran veteraani-osasto. Tällöin jo päätettiin taltioida hiihtovälineitä, varusteita, valokuvia ym. (hiihtomuseoon).

1969 Naiset hyväksyttiin osaston jäseniksi.

1975 Perustettu stipendirahasto LHS:n nuoriso-osastoille.

1989 1. Marraskuuta avattu hiihtomuseo, se on ollut veteraani-osastolle tärkeä kohde ja on ollut perustamistoimikunnassa mukana tietämyksellään sekä avunannollaan, joka jatkuu edelleen.

Jäseneksi hyväksytään

1. Kaikki seuran kunniajäsenet

2. Kaikki seuran kultaisen ansiomerkin saaneet yli 55 vuotiaat, nykyisin raja on 60 vuotta. Jäsenmaksunsa maksaneet ovat vielä aktiivisesti toiminnassa mukana.

3. Osaston johtokunta voi yksimielisesti kutsua osaston jäseneksi jonkun ansioituneen henkilön.

4. Osaston johtokunta käsittää; vuosikokouksen valitsemana puheenjohtajan sekä 6 jäsentä toimikaudeksi kahdeksi vuodeksi joista puolet 3 jäsentä ensimmäisessä kokouksessa yhdeksi vuodeksi.

5. Seuraavassa vuosikokouksessa valitaan 3 uutta/entistä erovuoroista jäsentä johtokuntaan.

6. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-hoitajan sekä lisäksi voidaan valita asiantuntija-jäsen joka voidaan tarvittaessa pyytää mukaan toimintaa tukemaan.

7. Vuosikokous pidetään toukokuussa, ennen LHS:n vuosikokousta.

Tämän päivän toiminta: keräämme LHS:n nuori-osastolle stipendi-rahastoa, sekä toimimme myöskin suurissa kilpailuissa liputus -ryhmänä.

Kesäisin pyrimme tekemään kotiseutumatkan, sekä pidämme joka vuotisen pikkujoulun yhdistyksemme jäsenille.

Pentti Kuikka

Puheenjohtaja

© 2023 Lahden Hiihtoseura